Welkom in de B & B van Stefan en Winy te Pingjum

 

 

 

De Gulden Halsband is een unieke ringdijk uit de 10e eeuw die nog gedeeltelijk te bewandelen is, route 1110451: prachtige tocht over de oudste dijken van Friesland door een gebied met een rijke cultuurhistorie.